Zoveel had een CO2-heffing huishoudens gekost in 2021

Zwolle, 19 januari 2022

Een CO2-heffing over het energieverbruik van huishoudens is essentieel om de klimaatdoelstellingen te behalen, zo stelde onderzoeksbureau CE Delft in september vorig jaar. Energiebedrijf Zonneplan berekende dat dit een gemiddeld Nederlands huishouden in 2021 200 euro zou hebben gekost, wanneer zij onderdeel zouden worden van het bestaande EU ETS-systeem.

Voor het gasgebruik is zo’n heffing vrij eenvoudig in te voeren. Gas heeft immers een vaste koolstofintensiteit van zo’n 1089 gram per kuub. Weet je het aantal verbruikte kuubs, dan weet je ook hoeveel CO2 een huishouden heeft uitgestoten. Gaat het om stroom, dan wordt het ingewikkelder. Afhankelijk van de elektriciteitsmix op het moment van verbruik - veel wind- en zonnestroom of juist veel stroom uit gas- of kolencentrales - verschilt de koolstofintensiteit elk uur.

image

Bekijk interactieve grafiek

Duur in de winter, goedkoop in de zomer

Wanneer een dergelijk systeem afgelopen jaar van kracht was geweest, had een huishouden met een gemiddeld verbruik (3500 kWh stroom en 1500 m3 gas) en een standaard verbruikspatroon 199,99 euro moeten betalen. De maandelijkse kosten variëren echter sterk, doordat we vooral in de wintermaanden veel energie verbruiken en in de zomer juist minder. Zo zouden de totale kosten in december 2021 op 49,29 euro zijn uitgekomen, terwijl de CO2-emissieheffing in juni, juli en augustus onder de 6 euro bleef.

Overigens steeg de prijs voor emissierechten in 2021 ongekend snel. Waar het gemiddelde in 2020 nog neerkwam op 25,09 euro per ton, was dit in 2021 53,67 euro. Wanneer een dergelijke CO2-belasting zou worden ingevoerd, zou de huidige energiebelasting dan ook evenredig moeten afnemen, om energie betaalbaar te houden.

Belangrijk voor energietransitie

Het doel achter de CO2-emissieheffing is de consument stimuleren tot verduurzaming. Isolatie, een warmtepomp, zonnepanelen of een thuisaccu zouden op termijn voordeliger zijn dan het betalen van de CO2-heffing, die blijft oplopen. Maar ook bewustwording van het belang van momentaan stroomverbruik is een gevolg. Zo is stroom in de middaguren vaak minder CO2-rijk dan ‘s ochtends en ‘s avonds, doordat er vooral ‘s middags veel wind- en zonnestroom wordt opgewekt. Die grote hoeveelheid stroom op piekmomenten zorgt er bovendien voor dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Door de consument middels een CO2-heffing te stimuleren juist op die momenten apparaten aan te zetten, kunnen wind- en zonneparken hun stroom beter kwijt.