Zonneplan: Waarschuwing Milieu Centraal terugleverheffing niet realistisch

Zwolle, 8 september 2023

Deze week berichtte Milieu Centraal dat een terugleverheffing voor huishoudens met zonnepanelen, gecombineerd met de naderende afbouw van de salderingsregeling, de terugverdientijd van zonnepanelen tot meer dan 25 jaar doet oplopen. Volgens energiebedrijf en zonnepanelenmarktleider Zonneplan maakt Milieu Centraal echter een denkfout. Want hoewel het rekenvoorbeeld van de voorlichtingsorganisatie klopt, zullen beide regelingen nooit naast elkaar bestaan. De terugleverheffing is immers het antwoord op het bestaan van de salderingsregeling. Zonneplan stelt dan ook dat de terugleverheffing weer zal verdwijnen naarmate de salderingsregeling wordt afgebouwd.

Onlangs kondigde energieleverancier Vandebron aan voortaan een vast bedrag per maand te gaan vragen aan klanten met zonnepanelen, om de kosten voor het inkopen van teruggeleverde zonnestroom te kunnen dekken. De voornaamste reden voor deze oplopende kosten is de salderingsregeling. Die verrekent overdag teruggeleverde stroom met de stroom die later op niet-zonnige momenten wordt afgenomen het net, terwijl de afgenomen stroom op de markt op dat soort momenten veel duurder is. Wanneer de salderingsregeling tussen 2025 en 2030 stapsgewijs wordt afgebouwd, is zo’n terugleverheffing dus niet meer nodig.

Concurrentie op terugleverheffing

Zonneplan veronderstelt dat terugleverheffingen vanzelf weer van de markt verdwijnen wanneer de afbouw van de salderingsregeling daadwerkelijk ingaat. Huishoudens met zonnepanelen zien hun opbrengsten immers op twee manieren verminderd worden. Energieleveranciers zullen hun best moeten doen om deze klanten te behouden. Partijen die een terugleverheffing blijven hanteren zullen deze klanten immers verliezen. Zonneplan becijferde eerder dat in 2027 minimaal de helft van de huishoudens (4,2 miljoen) zonnepanelen heeft. Bepaald geen markt dus die energiebedrijven links kunnen laten liggen.

Onbalanskosten zullen oplopen

Feit is wel dat huishoudens met zonnepanelen voor meer onbalanskosten zorgen dan huishoudens zonder. Het verbruik van laatstgenoemde groep is immers goed te voorspellen, maar voor de mate van teruglevering van zonnedaken is dat lastiger. Dat blijft weersafhankelijk en er is niets veranderlijker dan het weer. Een onverwacht zonnige of juist bewolkte dag kan voor veel onbalans op het net zorgen. De rekening daarvoor komt op het bordje van de energiebedrijven bij wie deze huishoudens met panelen klant zijn.

Zonneplan, dat zelf uitsluitend dynamische contracten aanbiedt, werkt momenteel druk aan de realisatie van een ‘flexprogramma’, waarbij het bedrijf het verbruik en de teruglevering van haar klanten met zonnepanelen, een elektrische auto of een thuisaccu centraal kan aansturen. Kort gezegd komt het erop neer dat klanten met zonnepanelen een vergoeding krijgen om het vermogen van hun zonnepanelen op onverwacht zonnige dagen te laten afschalen, om onbalans te verminderen. Andersom zullen elektrische auto’s van klanten met een laadpaal en thuisaccu’s juist gaan opladen op deze momenten.