Zonneplan publiceert Groene Stroommonitor 2021

Zwolle, 18 oktober 2021

Vandaag publiceert Zonneplan de Groene Stroommonitor 2021. In het rapport zijn de resultaten van het landelijke panelonderzoek naar de kennis en mening over groene stroom beschreven. Enkele interessante resultaten zijn dat een op de vijf ondervraagden niet weet of hij/zij groene stroom heeft en dat de gemiddelde consument het aandeel groene stroom in de elektriciteitsmix overschat. Ook geeft bijna een kwart van de 405 geënquêteerden aan open te staan voor een dynamisch energiecontract.

Bekijk hier het volledige onderzoeksrapport:

Groene_Stroommonitor_2021.pdf1082.6KB

61 procent van Nederland zegt groene stroom te hebben. Van de overige 39 procent stelt ongeveer de helft een grijs energiecontract te hebben, terwijl de andere helft het niet weet. Met name ouderen zijn goed op de hoogte. Bijna driekwart van de zestigplussers heeft naar eigen zeggen groene stroom, terwijl slechts 10 procent van hen het niet weet.

Overschatting groene stroom

Als antwoord op de vraag Hoeveel procent van de stroom die u thuis gebruikt is volgens u duurzaam opgewekt? antwoordde meer dan een kwart dat hun stroom 100 procent groen is. Onder de Nederlanders met een groen energiecontract is dit zelfs meer dan 40 procent. Opmerkelijk, want in de praktijk werd in 2020 ongeveer 20 procent van alle in Nederland verbruikte stroom opgewekt uit wind en zon. Daartegenover staat dat consumenten met een zogeheten grijs contract van mening zijn dat hun stroom volledig uit conventionele bronnen wordt opgewekt. Hieruit kan worden afgeleid dat een groot deel van Nederland niet begrijpt dat de 'kleur' van het energiecontract niets zegt over de mate van duurzaamheid van de stroom die uit je stopcontact komt.

image

Waarom groene stroom duurder is

Gevraagd naar de mogelijke reden waarom er voor een groen stroomcontract doorgaans extra betaald moet worden, moet liefst 30 procent het antwoord schuldig blijven. Een veelgenoemde reden is dat groene stroom duurder of moeilijker op te wekken zou zijn. Ook het argument "alles wat duurzaam is, is automatisch duurder" werd vaak aangehaald. Slechts één op de 100 Nederlanders stelt dat groene stroom duurder is omdat groene stroom met Garanties van Oorsprong kan worden afgekocht. Daarmee geven zij aan dat de keuze voor een groen contract niet betekent dat je ook daadwerkelijk volledig duurzaam opgewekte stroom verbruikt. In dat kader noemt 4 procent van de geënquêteerden ook termen als "marketingpraatje" en "verdienmodel".

image

Animo voor dynamische tarieven

Een manier om daadwerkelijk meer duurzaam opgewekte stroom te gaan verbruiken, is de overstap naar zogeheten dynamische energietarieven. Na het lezen van een korte uitleg van wat dit begrip inhoudt, gaf bijna een kwart aan hiervoor open te staan. Iets meer dan een kwart zegt hier 'nee' tegen, terwijl 44 procent zich er eerst meer in wil verdiepen, alvorens zich er een mening over te kunnen vormen. Eén op de twintig ondervraagden zegt al gebruik te maken van stroom tegen wisselende inkoopprijzen. Nederlanders die momenteel een grijs contract hebben staan gemiddeld genomen meer open dan mensen met groene stroom.

image

Downloads:

Groene_Stroommonitor_2021.pdf1082.6KB
Groene_Stroommonitor_grafiek_1.png46.4KB
Groene_Stroommonitor_grafiek_2.png78.2KB
Groene_Stroommonitor_grafiek_3.png69.3KB
Groene_Stroommonitor_grafiek_4.png84.5KB
Groene_Stroommonitor_grafiek_5.png93.6KB
Groene_Stroommonitor_grafiek_6.png279.2KB
Groene_Stroommonitor_grafiek_7.png78.3KB
Groene_Stroommonitor_grafiek_8.png96.7KB
Groene_Stroommonitor_grafiek_9.png88.6KB