Zonnepanelen steeds vaker met eigen geld gekocht

Zwolle, 7 maart 2022

Steeds vaker betalen Nederlanders zonnepanelen uit eigen zak, zo concludeert marktleider Zonneplan. Zogeheten duurzaamheidsleningen worden daardoor minder vaak ingezet. Vooral in de afgelopen twee coronajaren heeft zelfstandige financiering sterk aan populariteit gewonnen. Waar in 2019 nog 68 procent van de Nederlanders de panelen met eigen geld betaalde, was dit in 2021 al 84 procent.

image

De meest voor de hand liggende verklaring daarvoor is corona. We konden ons geld niet kwijt aan vakanties, etentjes of andere uitstapjes. In november 2021 berichtte onder meer het AD dat Nederlanders daardoor samen liefst 22 miljard extra gespaard hebben. Met de historisch lage spaarrente loont het niet of nauwelijks om dit geld op de bank te laten staan. Veel huishoudens staken het geld dat ze daarmee overhielden onder meer in het verduurzamen van hun woning, zo veronderstelt Zonneplan.

Scherpere leennormen

Daarnaast werd het in 2021 ook moeilijker om geld te lenen. Kredietverstrekkers scherpten de methode om het maximale leenbedrag voor consumenten vast te stellen aan. Hierdoor kon een doorsnee huishouden al gauw duizenden euro’s minder lenen. Dat maakt dat zonnepanelen voor een deel van de geïnteresseerde huishoudens een onhaalbare kaart werden.

Ook bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) signaleert men dat het aantal afgesloten Duurzaamheidsleningen sinds 2019 daalt. Dit terwijl het aantal gemeenten dat een dergelijke lening aanbiedt niet is afgenomen, zegt Rik Burger namens SVn. Hij stelt dat er nog onderzoek nodig is naar de verminderde interesse in Duurzaamheidsleningen. “Maar het is vermoedelijk inderdaad een combinatie van een lagere rente, aangescherpte leenvoorwaarden, corona en de leenaversie van de jongere generatie.” Dat laatste blijkt ook uit het rapport Subsidie is een suikeroom en lening een lange man in een zwarte jas, dat TNO in december 2020 publiceerde.