Weinig wind en zon in november, toch minder CO2-uitstoot

Zwolle, 2 december 2021

De bijdrage van hernieuwbare bronnen aan de elektriciteitsvoorziening hield in november niet over. Wind- en zonneparken zorgden samen voor 17,3 procent van de totale productie. In oktober was dit nog 29,2 procent. Desondanks stootte Nederland met zijn stroomverbruik in november net iets minder CO2-uit dan de voorgaande maand. Dat komt doordat het aandeel van steenkool in de elektriciteitsmix afnam, zo concludeert Zonneplan op basis van eigen onderzoek.

image

Nederland verbruikte in november 9,92 terawatt elektriciteit, tegen 8,76 terawatt in oktober. Gascentrales namen ruim een derde van de productie van deze stroom voor hun rekening. Daarmee nam het aandeel van gas ten opzichte van kolencentrales flink toe in vergelijking met de voorgaande maand. Doordat gascentrales aanzienlijk minder CO2 uitstoten dan kolencentrales, kwam de hoeveelheid CO2-uitstoot als gevolg van stroomgebruik in november op vrijwel hetzelfde niveau uit als oktober: 2,39 miljard kilo in november versus 2,40 miljard kilo in oktober.

Lagere koolstofintensiteit

Elke energiebron heeft een bepaalde koolstofintensiteit. Dat is het aantal grammen CO2 dat met de productie van één kilowattuur stroom gepaard gaat, zo legt Frank Breukelman van Zonneplan uit. De koolstofintensiteit van hernieuwbare bronnen als wind en zon is logischerwijs 0 gram. De gemiddelde gascentrale stoot zo'n 400 gram per kWh uit, terwijl kolencentrales al gauw goed zijn voor 800 gram. Het gemiddelde van de Nederlandse elektriciteitsmix kwam in november uit op 240,6 gram, tegen 274,3 gram in oktober.

image

Breukelman: "Daaruit blijkt dus dat een beperkter aanbod van zon en wind niet per se hoeft te leiden tot meer CO2-uitstoot, wanneer het samengaat met een kleiner aandeel kolen en een groter aandeel gas. Niet voor niets werd er tijdens de klimaattop in Glasgow ook sterk aangedrongen op het snel sluiten van kolenmijnen en -centrales."

CO2-uitstoot duurder

Landen als China en Australië zijn momenteel nog erg afhankelijk van steenkool. Vorige maand zorgde de Chinese overheid nog voor een handmatige prijsdaling van de steenkoolprijs, doordat elektriciteit daar anders onbetaalbaar dreigde te worden. Dit zorgde ervoor dat de vraag naar CO2-emissierechten afgelopen maand sterk toenam, met een prijsstijging als gevolg. Naarmate het steeds duurder wordt om CO2 uit te stoten, zal het steeds minder aantrekkelijk worden om kolen als energiebron te gebruiken.