Stroomprijs in juli licht gestegen

Zwolle, 2 augustus 2021

Stroom is in de maand juli 0,74 cent duurder geworden dan in de maand ervoor. Dat blijkt uit een analyse door Zonneplan. Stroom kostte in juli gemiddeld 25,03 cent per kilowattuur, tegen 24,29 cent in juni. Een kleine stijging, zeker vergeleken met het verschil van liefst 2,5 cent tussen mei en juni. De prijstoename lijkt zodoende iets te stabiliseren, al is het gezien de gasprijsontwikkeling niet ondenkbaar dat augustus nog duurder zal uitvallen.

image

De prijsstijging betreft de inkoopprijs voor stroom en heeft geen directe invloed op de energierekening van de meeste huishoudens. Het gros van Nederland heeft een vast energiecontract, met een vaste prijs voor stroom. Wie binnenkort een nieuw contract moet afsluiten zal echter merken dat ook die prijzen meestijgen. Nederlanders met een dynamisch energiecontract kunnen inspelen op de grote verschillen in uurprijzen. Zo was de stroom afgelopen maand met 14 cent het goedkoopst op 29 juli tussen 14 en 15 uur, terwijl het de dag erna tussen 9 en 10 uur 32 cent kostte.

Zon en wind prijsbepalers

De inkoopprijs voor stroom wordt voornamelijk bepaald door de verwachte vraag en de hoeveelheid beschikbare wind- en zonnestroom. Hoe meer stroom er uit duurzame bronnen wordt opgewekt, hoe minder conventionele bronnen er nodig zijn en hoe lager dus de prijs. Met name de zon bleef deze maand wat achter ten opzichte van een gemiddelde julimaand. Afgelopen maand scheen de zon namelijk 194,2 uur, terwijl juli normaliter gemiddeld 212 zonuren kent.

Qua windsnelheid was juli met 2,8 meter per seconde vergelijkbaar met juni (2,6 m/s gemiddeld). Wel was de wind afgelopen maand minder voorspelbaar, met hogere pieken en diepere dalen. Met name die dalen zijn goed terug te zien in de stroomprijzen. Op zondag 4 juli en zaterdag 10 juli was de wind met 1,5 m/s namelijk het zwakst. En waar de stroomprijzen in het weekend door een lagere vraag naar stroom standaard lager liggen dan doordeweeks, was dat uitgerekend op deze dagen niet het geval.

Stijging gasprijs zet door

Een andere verklaring voor de stijgende stroomprijzen is de gasprijs, die al maanden aan een opmars bezig is. Waar de TTF day-ahead-markt op 30 juni nog afsloot met een prijs van 33,72 euro per megawattuur, stond deze op 31 juli op 40,58 euro. Weinig wijst erop dat in deze stijgende lijn komende maand een kentering zal komen. En zolang er gas nodig is om stroom te produceren, is de gasprijs van invloed op de prijs voor stroom.

De kans bestaat desondanks dat de stroomprijzen in augustus lager uitvallen dan in juli. Alle regio's hebben deze maand immers bouwvakvakantie, waardoor de vraag naar stroom zal afnemen. Met mogelijk meer zon op komst in de tweede helft van augustus neemt de kans toe dat duurzame bronnen op dagen grotendeels in de stroomvraag kunnen voorzien, met lagere prijzen als gevolg.