Recordhoeveelheid duurzaam opgewekte stroom

Zwolle, 8 april 2022

Nooit eerder werd er zoveel wind- en zonnestroom opgewekte als gisteren (7 april). Dat blijkt uit een analyse van energiebedrijf Zonneplan, op basis van gegevens van energiedataleverancier EnAppSys. Windmolens en zonnepanelen zorgden samen voor een opbrengst van liefst 197,6 gigawattuur (GWh). Dat is gelijk aan het jaarlijkse verbruik van zo’n 65 duizend huishoudens. Het vorige record werd ruimschoots verbroken. Dat werd gevestigd op 17 februari van dit jaar, toen er 176,7 GWh volledig duurzaam werd opgewekt.

Onverwacht record

Dat gisteren een recorddag zou worden lag vooraf wellicht niet voor de hand. Hoewel de wind immers behoorlijk krachtig was, viel er niet te spreken van een storm, zoals eerder dit jaar met Dudley en Eunice bijvoorbeeld het geval was.

Desondanks bleek de hoeveelheid wind precies goed om windmolens optimaal te laten renderen. Frank Breukelman van Zonneplan: “Wat vooral belangrijk is, is dat er over de hele dag een vrijwel gelijke windkracht was. Windmolens konden zodoende constant stroom opwekken. Bij hevige windstoten en té hoge snelheden worden windmolens vaak uit voorzorg uitgezet, omdat ze onder dergelijke omstandigheden schade kunnen oplopen.”

61 procent groene stroom

Door het grote aandeel van windmolens en zonnepanelen, was gisteren 60,9 procent van de elektriciteit die Nederland gebruikte groen. Dat is net geen record, want op 8 augustus 2022 was bijna 62 procent van de stroombehoefte afkomstig van de wind en de zon. Op nog drie eerdere dagen lag het relatieve aandeel wind- en zonnestroom hoger dan gisteren.