Oorlog Oekraïne laat Nederlanders niet anders denken over kernenergie

Zwolle, 29 augustus 2023

Het is vandaag de Internationale Dag tegen de Kernproeven. En als gevolg van de oorlog in Oekraïne, met onder meer de spanningen rondom de kerncentrale in Zaporizja, zijn kernwapens en kernenergie volop in het nieuws. Energiebedrijf Zonneplan vroeg daarom, net als vorig jaar, aan een panel van 2000 Nederlanders hoe zij over kernenergie denken. Opvallende uitkomst: verschillen met vorig jaar zijn er nauwelijks. We zijn zelfs iets positiever gaan denken over kernenergie.

Al met al geeft ruim een op de drie Nederlanders aan voorstander te zijn van kernenergie. Zij zien vooral het voordeel van goedkope en CO2-vrije elektriciteit. Het percentage tegenstanders is vergeleken met vorig jaar afgenomen van 23,6% naar 18,6%. Gevraagd naar een onderbouwing verwijzen zij, zoals verwacht, vooral naar het radioactieve afval en het risico op een kernramp. Nog altijd twijfelt het grootste deel van Nederland (46,3%) over de voor- en nadelen van kernenergie of beschikt over onvoldoende kennis om een mening te vormen.

Zeeuwen grootste voorstanders

Net als in 2022 blijken inwoners van Zeeland opnieuw het meest positief over kernenergie. Sterker nog: waar vorig jaar 40% van de Zeeuwen voor het gebruik van kernenergie was, is dat inmiddels ruim 55%. “Opmerkelijk”, aldus woordvoerder Frank Breukelman van Zonneplan, “aangezien de enige kerncentrale van Nederland gevestigd is in het Zeeuwse Borssele. De ervaringsdeskundigen lijken zich dus niet zo druk te maken om een mogelijke kernramp.” De minste voorstanders van kernenergie wonen in Limburg. 28,7% is voorstander van kernenergie, 27,3% is tegen.

Mannen zien de voordelen, vrouwen de risico’s

Naast regionale verschillen zijn er ook verschillen tussen geslachten en leeftijdsgroepen. Zo zijn mannen aanzienlijk meer uitgesproken over kernenergie dan vrouwen: bijna de helft van de mannen (49,4%) is voorstander, terwijl dit percentage bij vrouwen op bijna 22% ligt. Dit verschil was ook vorig jaar al waar te nemen. Zonneplan vroeg klimaatpsycholoog Bram Hulsenboom om uitleg. Hij denkt dat dit komt omdat mannen vaker bereid zijn risico's te nemen. “Zij kijken minder naar de gevaren en meer naar de pluspunten, zoals de grote hoeveelheid energie die je ermee opwekt en het verminderen van de CO2-uitstoot.”

Tussen de leeftijdscategorieën valt op dat Nederlanders op latere leeftijd positiever denken over kernenergie dan in hun jongere jaren. Zo is bijna 43% van de 70-plussers voorstander, terwijl dit onder de twintigers slechts 28% is. Zonneplan-woordvoerder: “Met enig gevoel voor cynisme zou je kunnen zeggen dat jongeren zich meer zorgen maken om hun toekomst, terwijl ouderen verwachten een kernramp niet meer mee te maken, mocht die al ooit plaatsvinden.”

Meer kernenergie in Nederland

Uit het onderzoek van Zonneplan blijkt dus dat er het nodige draagvlak is voor kernenergie in Nederland. Het inmiddels demissionaire kabinet onderzocht de mogelijkheden voor twee nieuwe kerncentrales in Borsele. De huidige centrale in het Zeeuwse dorp zou eigenlijk op 31 december 2033 sluiten. Om de klimaatdoelen te halen, wil het kabinet de kerncentrale Borssele langer open houden. Hiervoor moet eerst onder andere worden onderzocht wat er technisch voor nodig is, wat de voorwaarden van omwonenden zijn en welke milieueffecten dit heeft, zo is te lezen op de site van de Rijksoverheid.