Nederlanders overschatten massaal hoe groen hun stroom is

Zwolle, 27 september 2021

Meer dan een kwart van de Nederlanders denkt dat alle stroom die zij gebruiken groen is en dus duurzaam is opgewekt. Dat blijkt uit een onderzoek van Zonneplan, uitgevoerd door PanelWizard. De praktijk is weerbarstiger: in 2020 kwam slechts twintig procent van alle stroom van de zon en de wind. "We kunnen dus wel stellen dat Nederlanders schromelijk overschatten hoe groen hun stroom is", aldus energiespecialist Glenn van der Linde van Zonneplan.

image

De 400 ondervraagden dienden aan te geven hoeveel procent van hun gebruikte stroom zij duurzaam opgewekt achten. Slechts 8 procent antwoordde "0-20 procent", de juiste categorie. Nog eens 14 procent denkt dat 20 tot 40 procent van hun stroom groen is, wat eveneens klopt wanneer ook biomassa (6,6 procent van de totale opwek in 2020) tot de duurzame bronnen wordt gerekend. Dit is onder deskundigen echter nog altijd een punt van twijfel.

Grote onwetendheid

Van der Linde legt uit dat de energiemix iedere minuut van de dag verschilt. "Bij veel wind en zon én weinig vraag naar stroom komt het weleens voor dat bijna alle stroom die we op dat moment gebruiken echt groen is. Maar dat is zeldzaam. Zeker in de avonduren en op donkere dagen voorzien gas en steenkool nog steeds in het grootste deel van onze elektriciteitsvraag", aldus de energiespecialist van Zonneplan. "Dat maakt dus dat zoiets als een 'groen energiecontract' eigenlijk voor de bühne is. Aan het eind van het jaar is hooguit twintig à vijfentwintig procent van je stroom duurzaam opgewekt."

Opvallend is dan ook dat met name Nederlanders met een zogeheten groen energiecontract heilig geloven in de duurzaamheid van hun stroom. Ruim 40 procent van de mensen met groene stroom denkt dat die stroom ook daadwerkelijk 100 procent duurzaam is. Van de mensen zonder groen contract denkt slechts 1,3 procent dit.

image

Ook veel ónderschatting

Tegenover het overschatten staat dat met 14 procent ook een aanzienlijk deel van Nederland denkt dat alle stroom grijs is. Dat zou betekenen dat alle windmolens en zonneparken niets zouden opleveren. Van de Nederlanders zonder groen energiecontract denk zelfs bijna 40 procent dat al hun stroom grijs is.