Gas goedkoper in november, stroomprijs gestegen

Zwolle, 6 december 2021

In de maand november is de gasprijs met bijna 7 procent gedaald ten opzichte van oktober. Het daggemiddelde lag op €1,527 per m3, tegen €1,633 in oktober. Dit is vooral een gevolg van de extra gaslevering uit Rusland, die eind oktober al werd ingezet. De prijs voor stroom steeg daarentegen juist met 8 procent, van €0,348 per kWh naar €0,376. De voornaamste oorzaak daarvan is het verminderde aanbod van wind- en zonnestroom, zo stelt energiebedrijf Zonneplan.

Download hier het Zonneplan energierapport van november:

Zonneplan energierapport november.pdf1210.4KB

Het is voor het eerst sinds februari dat de gemiddelde gasprijs in een maand lager uitvalt dan in de voorgaande maand. In oktober steeg deze nog met ruim 24 procent ten opzichte van september. De prijs voor stroom blijft zich daarentegen in een opwaartse spiraal bevinden, al neemt de sterkte van de stijging wel wat af. Ging het in september en oktober nog om respectievelijk 24 en 11 procent, komt november uit op een stijging van 'slechts' 8 procent.

Nordstream 2 remt daling gasprijs

Begin oktober was de gasprijs historisch hoog. In de laatste week van die maand werd een prijsdaling ingezet. Dat lagere prijsniveau hield in de eerste twee weken van november aan. Op 16 november maakte de Duitse energietoezichthouder echter bekend dat de opening van Nordstream 2 voorlopig opnieuw uitgesteld wordt. Als gevolg daarvan schoot de gasprijs direct weer naar hetzelfde niveau als het oktober-gemiddelde.

Kleiner aanbod wind- en zonnestroom

De stijging van de stroomprijs is volgens Zonneplan te verklaren door het gegeven dat er in november fors minder elektriciteit uit goedkope duurzame bronnen werd opgewekt. De zon en de wind zorgden samen namelijk voor 17,3 procent van de totale stroomvoorziening. In oktober was dit nog 29,2 procent. Als gevolg daarvan fungeerden gas- en kolencentrales het overgrote deel van de tijd als prijsbepaler. Het aandeel van gas in de elektriciteitsmix steeg van 25,3 naar 35,7 procent.