Energierekening jaarlijks 4147 euro, maar grote regionale verschillen

Zwolle, 3 mei 2022

Een gemiddeld Nederlands huishouden is dit jaar 4147 euro kwijt aan energie. Er zijn echter grote verschillen in energiekosten tussen de Nederlandse provincies en zelfs daarbinnen. Zo betalen inwoners van de provincie Drenthe jaarlijks bijna 1000 euro meer dan Zuid-Hollanders. In algemene zin valt op dat men in de Randstad aanzienlijk minder kwijt is dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan op basis van cijfers van het CBS.

Het CBS houdt per gemeente en provincie bij hoeveel gas en stroom inwoners gemiddeld verbruiken. De meest recente cijfers dateren van 2020. Zonneplan legde daar de gemiddelde gas- en stroomkosten (CBS, maart 2022) naast en hield bovendien rekening met het percentage huishoudens dat gebruikmaakt van stadsverwarming. Het energiebedrijf concludeert dat men vooral buiten de Randstad een fikse energierekening kan verwachten. Daar liggen de jaarlijkse kosten veelal rond de 4300 à 4400 euro. Drenthe spant de kroon met 4722 euro, terwijl inwoners van Noord- en Zuid-Holland betalen eerder zo’n 3700 à 3800 euro betalen. Utrechters, Flevolanders en Zeeuwen zitten iets onder het landelijk gemiddelde van 4147 euro.

Amsterdam het goedkoopst, Rozendaal het duurst

Op gemeenteniveau zijn er nog veel grotere verschillen. Vooral in Drenthe, Twente en Noord-Limburg zijn er clusters met gemeenten waar de energiekosten hoog liggen. Het duurst uit zijn echter inwoners van de rijke gemeenten Rozendaal, Laren, Blaricum en Bloemendaal. Waar men in Rozendaal jaarlijks ruim 6800 euro aan de energieleverancier betaalt, zijn Amsterdammers zo’n 3100 euro kwijt. Na de hoofdstad volgen Delft en Rotterdam als gemeenten met gemiddeld de laagste energierekening. Ook Utrecht en Den Haag horen bij de top-10 gemeenten waar men het minst aan energie kwijt is.

Armste regio’s betalen het meest

Waar de top-4 van gemeenten met de hoogste energierekening dus gevormd wordt door gemeenten met vermogende inwoners, valt daaronder juist op dat gemeenten waar het gemiddeld inkomen relatief laag ligt juist met hoge energiekosten te maken hebben. Zo staan vier van de twaalf Drentse gemeenten in de top-20. Ook de hoge positie van de relatief arme gemeente Staphorst - op plek 5 tussen Bloemendaal en Wassenaar - springt in het oog. In deze gemeente heeft de gemiddelde woning echter een oppervlak van 214 vierkante meter: het grootst van heel Nederland. Er is jaarlijks 1620 kuub gas nodig om zo’n woning te verwarmen, zo blijkt uit de cijfers van het CBS.

Stadsverwarming

Daartegenover staat dat veel gemeenten waar inwoners juist een relatief lage energierekening hebben gebruikmaken van stadsverwarming, zo viel Zonneplan op. Dat houdt in dat een gedeelte van de woningen in zo’n gemeente centraal wordt verwarmd. Daarvoor wordt restwarmte uit onder meer fabrieken en afvalcentrales gebruikt. De prijzen hiervoor zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de gasprijs, maar zijn de afgelopen maanden desondanks aanzienlijk minder hard gestegen.