Een op vijf Nederlanders houdt rekening met milieu-impact bij alledaagse beslissingen

Zwolle, 5 september 2023

Nederlanders beoordelen het belang van de energietransitie gemiddeld met een 7 op een schaal van 1 tot 10. Een vijfde overweegt bij het nemen van dagelijkse beslissingen vaak (15,5%) of zelfs altijd (4,5%) de impact op het milieu daarvan. Dat meldt energiebedrijf Zonneplan vandaag op Duurzame Dinsdag. Met behulp van marktonderzoeksbureau Panel Inzicht ondervroeg Zonneplan 2000 Nederlanders.

Benieuwd naar alle grafieken, tabellen en kaarten met onder meer de verschillen tussen leeftijdscategorieën en regio’s? Je vindt ze in de uitgebreide versie van dit persbericht op onze website.

Opvallend is dat de jongere generatie (18-29 jaar) het belang van de overgang naar duurzame energiebronnen het laagst beoordeelt: 6,7. Zestigers en zeventigplussers hechten hier met een score van 7,2 juist het meeste waarde aan. En waar er tussen mannen en vrouwen nauwelijks verschillen bestaan, zijn die er op regionaal niveau wel degelijk. Zo delen Friezen gemiddeld genomen het hoogste cijfer uit (7,3), terwijl uit hun beoordeling met een 6,4 blijkt dat Zeeuwen het minst ophebben met de energietransitie. Ook bij Zuid-Hollanders staat dit thema niet op één op de prioriteitenlijst. De economische afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in deze provincies, waar de havens voor veel werkgelegenheid zorgen, zou hier een verklaring voor kunnen zijn.

Milieu-impact bij alledaagse keuzes

Dat laatste komt ook terug in de uitkomsten van de vraag “Hoe vaak overweegt u de impact op het milieu bij het nemen van dagelijkse beslissingen (zoals autorijden of het kopen van producten)?” Ook op dit vlak scoren inwoners van Zeeland namelijk het laagst: 13,5% antwoordde ‘vaak’ of ‘altijd’. Onder Groningers is dit percentage met 25% bijna dubbel zo hoog. Verder valt op dat vooral dertigers veel rekening houden met de invloed op het milieu van hun dagelijks handelen. Bijna 28% van de Nederlanders in deze categorie zegt dit vaak of altijd te doen. Dat is met name een stuk meer dan veertigers (13,5%) en vijftigers (16%). Vrouwen scoren bovendien hoger dan mannen (21,1% om 18,8%).

Kleine dingen kunnen verschil maken

Volgens Zonneplan onderschatten veel mensen hun eigen bijdrage aan een beter klimaat. Woordvoerder Frank Breukelman: “Je hoeft niet direct zonnepanelen of een elektrische auto aan te schaffen. Ook wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, kun je je persoonlijke ‘CO2-voetafdruk’ verkleinen.” Volgens hem moet je dan niet alleen denken aan het voor de hand liggende afval scheiden of vaker de fiets pakken, maar bijvoorbeeld ook aan het verplaatsen van je stroomverbruik. “Door bijvoorbeeld standaard je wasmachine of vaatwasser op zonnige momenten aan te zetten gebruik je de duurzaam opgewekte zonnestroom die op dat moment door het net stroomt”, aldus de Zonneplan-woordvoerder.