Een op de vijf Nederlanders weet niet welk energiecontract hij heeft

Zwolle, 9 september 2021

Ruim twintig procent van Nederland weet niet of hij of zij een groen of grijs energiecontract heeft. Dat blijkt uit een onderzoek van Zonneplan, uitgevoerd door Panel Wizard. Opmerkelijk, want bij veel energieleveranciers is het alleen nog mogelijk voor groene stroom te kiezen. Meer dan zestig procent van de Nederlanders geeft aan groene stroom te hebben, tegen achttien procent met grijze stroom. Vooral onder jongvolwassenen leeft nog veel onwetendheid over het energiecontract.

image

Van alle ondervraagden tussen de 16 en 29 jaar gaf bijna 40 procent aan niet te weten grijze of groene stroom te hebben. Glenn van der Linde, energiespecialist bij Zonneplan, nuanceert dit enigszins door te benadrukken dat een deel hiervan nog thuis woont en zich niet met energiezaken zal bezighouden. Opvallend is desondanks wel dat deze onwetendheid vooral ten koste gaat van de score van groene stroom. Slechts 38,5 procent van de jongvolwassenen zegt namelijk met zekerheid een groen energiecontract te hebben, terwijl 21,8 procent "Ik heb grijze stroom" antwoordde. Dat laatste is nog iets meer dan de gemiddelde score van alle Nederlanders.

Ouderen het meest 'groen'

Van alle leeftijdscategorieën zijn ouderen het meest zeker van hun zaak. Minder dan één op de tien 60-plussers weet niet welk energiecontract hij of zij heeft. Bijna driekwart van de 60-plussers geeft aan groene stroom te hebben, terwijl 16 procent op zeker een grijs contract heeft. Van der Linde stelt dat dit niet betekent dat ouderen ook meer waarde hechten aan duurzaamheid. "Relatief veel jongeren weten wel dat een 'groen energiecontract' in veel gevallen niks zegt over hoe duurzaam je stroom in de praktijk is. Mogelijk is dit besef bij oudere minder aanwezig en hechten ze daardoor meer waarde aan groene stroom", aldus de energiespecialist van Zonneplan.

image

Duurzaamheid steeds belangrijkere overstapreden

Uit de Energiemonitor 2021, op 1 juni gepubliceerd door de ACM, bleek dat duurzaamheid een steeds belangrijkere beweegreden wordt om over te stappen. Waar in 2019 en 2020 nog respectievelijk 11 en 13 procent van de Nederlanders aangaf uit groene overwegingen over te stappen, steeg dit percentage in 2021 naar 16 procent. Besparen op de maandlasten blijft met 56 procent overigens veruit de belangrijkste reden om over te stappen.