Duur gas laat stroomprijs in juni met 36 procent stijgen

Zwolle, 1 juli 2021

De inkoopprijs voor stroom is in de maand juni met 36 procent gestegen ten opzichte van mei. Dat blijkt uit een analyse van Zonneplan, dat dagelijks de uurprijs voor stroom bijhoudt. Een logische verklaring hiervoor lijkt de gasprijs te zijn, die eveneens is gestegen. Energiespecialist Tomas Bleker van Pricewise stelt dat de stijgende lijn van 2019 wordt doorgezet. Zijn verwachting is dat de stroomprijzen tot aan de winter hoog blijven.

image

Tomas Bleker en Glenn van der Linde, energiespecialist bij Zonneplan, zijn het erover eens dat gas de voornaamste 'boosdoener' is. De gasprijs steeg in juni met bijna 15 procent ten opzichte van mei. Bleker: "De gasvoorraden zijn, door het koude voorjaar, pas tot 45 procent gevuld. Bovendien is het ook gewoon een geopolitiek spel van Rusland, dat bewust minder gas levert om de druk op de komst van de zogeheten Nord Stream 2-gasleiding onder de Oostzee door te versnellen." Volgens Bleker is er daarnaast nog "een cocktail aan oorzaken" die zorgen voor een hoge gasprijs.

Prijs voor CO2-uitstoot wordt doorberekend

Van der Linde haalt de zogeheten EU ETS-prijzen aan. Dit zijn de CO2-emissieprijzen: de prijs voor certificaten die bedrijven onderling mogen verhandelen. "De gasprijs hangt hier vrijwel één-op-één mee samen. Dus hogere prijzen voor CO2-emissiecertificaten gaan haast altijd samen met een stijging van de gasprijs, waardoor ook de prijs van stroom weer stijgt", zo legt Van der Linde uit. De prijs voor het uitstoten van een kuub CO2 is in een jaar tijd verdubbeld van €28,01 op 1 juli vorig jaar naar €56,37 vandaag de dag.

Verder noteerde juni 'slechts' 8 uren waarin de stroomprijs negatief was, tegen 33 keer in mei. Volgens Van der Linde is de enige logische verklaring daarvoor dat er in mei meer stroom uit zon en wind werd opgewekt. "Hoe groter het aandeel duurzame stroom in de elektriciteitsmix, hoe lager over het algemeen de stroomprijs is", aldus Van der Linde. Negatieve stroomprijzen ontstaan wanneer er meer energie uit duurzame bronnen wordt opgewekt dan het net op dat moment aankan. Gebruikers krijgen op die momenten geld toe om stroom af te nemen.

Schommelende uurprijzen

De gemiddelde stroomprijs per kilowattuur steeg van gemiddeld 21,85 cent in mei naar 24,29 cent in juni. Deze bedragen bestaan voor een groot gedeelte (ruim 15 cent) uit vaste belastingen. Puur gekeken naar de inkoopprijs gaat het om een prijsstijging van bijna 36 procent.

Het goedkoopste uur in juni was op zondagmiddag 13 juni om 14 uur. Toen kostte stroom slechts 10,6 cent. Op woensdag 23 juni, om 19 uur, noteerden we met 31,3 cent de hoogste uurprijs van de maand.

Hoge prijzen houden stand

Energieleveranciers berekenen de gestegen inkoopprijs voor stroom door naar hun klanten. Per 1 juli zijn de tarieven voor variabele energiecontracten - deze mogen ieder halfjaar gewijzigd worden - met zo'n 25 procent verhoogd. Ook de vaste energieprijzen zitten al geruime tijd in de lift. Energiewatcher Bleker verwacht dat we in elk geval tot en met de winter aan de hoge prijzen blijven vastzitten. "Verder vooruitkijken heeft weinig zin, doordat veel onvoorspelbare factoren een rol spelen." Of er eigenlijk een bovengrens is? Bleker verwacht van niet. "In Frankrijk gaan de gele hesjes de straat op. Zover zie ik het in Nederland niet komen. De regering heeft het voornemen om de belasting op gas ieder jaar met een cent te verhogen. Voorlopig verwacht ik dat dit gewoon doorgezet wordt."

Werk maken van opslagmogelijkheden is wat Bleker betreft de voornaamste oplossing om in te spelen op de hoge prijzen. "Goedkoop energie inkopen, opslaan in batterijen en verbruiken op de dure momenten", zo beschrijft Bleker het ideale toekomstscenario. Zonneplan-energiespecialist Van der Linde onderschrijft deze visie. "Maar zolang batterijen nog niet massaal beschikbaar zijn is het vooral belangrijk dat we bewuster met onze stroom omgaan. Kies momenten met veel zon en wind uit om je wasmachine en vaatwasser aan te zetten. Op die manier maken we beter gebruik van de beschikbare wind- en zonnestroom. Hoe minder gas we nodig hebben om elektriciteit te maken, hoe goedkoper de stroom wordt", zo sluit hij af.