Bijna helft elektriciteit in juni groen opgewekt

Zwolle, 11 juli 2022

Het afgelopen half jaar werd liefst 37,8 procent van de elektriciteit die Nederlanders gebruikten duurzaam opgewekt. Dit blijkt uit een analyse door energiebedrijf Zonneplan. In de maand juni was zelfs 45,5 procent afkomstig van windmolens en zonnepanelen. Dat is een record. Desondanks blijft de stroomprijs onverminderd hoog. Dit komt doordat gas- en kolencentrales de prijs bepalen zolang ze nodig zijn.

Het record komt vooral op het conto van zonneparken en zonnepanelen op daken. Samen zorgden ze voor bijna 31 procent van de totale elektriciteitsvoorziening. Windmolens op land en zee voegden daar nog eens een kleine 15 procent aan toe. Opmerkelijk is dat de verdeling bij het vorige record - dat in april dit jaar gevestigd werd - bijna evenredig was. En in februari, toen ruim 41 procent van de stroom uit hernieuwbare bronnen kwam, was dit vrijwel volledig afkomstig van windmolens.

Meer zonnepanelen én meer zon

De grote hoeveelheid windenergie in februari was te danken aan stormen Dudley, Eunice en Franklin. In de overige maanden was het met name zonne-energie dat voor records zorgde. Volgens Zonneplan valt dit deels te verklaren door de enorme run op zonnepanelen die sinds oktober vorig jaar gaande is. Naar schatting wekt inmiddels een op de drie huishoudens eigen stroom op. Daarnaast scheen de zon ook eenvoudigweg meer dan normaal gesproken. Zo berichtte RTL Nieuws onlangs dat de eerste zes maanden van 2022 het zonnigste half jaar ooit waren.

Kleine invloed op stroomprijs

Dat heeft ook zo zijn effect gehad op de prijs van stroom, die al ruim een jaar bezig is met een flinke opmars. Op de momenten dat de zon en de wind (vrijwel) volledig in de elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien, ligt de prijs op de markt laag. Sinds maart, toen met name de productie van windenergie achterbleef, is de inkoopprijs voor stroom gedaald. Zonneplan veronderstelt dat dit een gevolg is van met grotere aanbod goedkope wind- en zonnestroom. Tegelijkertijd signaleert het energiebedrijf dat de prijzen nog altijd zo’n drie keer hoger zijn dan een jaar geleden. Dit komt doordat dure gas- en kolencentrales vooral in de ochtend- en avonduren volop nodig zijn.